Hjem
Vedtekter Mikkel Rev
Søk plass Mikkel Rev
Om Oss Mikkel Rev
KONTAKT OSS Mikkel Rev
Års/ mnd plan Mikkel Rev

        Mikkel Rev familiebarnehage er en

privateid barnehage med 10 plasser for barn

i alder 0 –6 år.

 

Barnehagen er godkjent av Lier Kommune undervisningsetaten fra og med 25.3.98. og 01.01.01.