Copyright © All rights reserved. Made By Serif. Terms of use | Privacy policy
Hjem.
Informasjon.
Dokumenter.
Kontakt Oss.
VELKOMMEN
Mikkelrev familiiebarnehage er en godkjent barnehage i Lier kommune, vi har muligheten til å ha 10 barn, og med dette følger 3 ansatte. Vi har to asistenter, styrer og en barnehagelærer som er til stede ved lovpålagte timer. I en familiebarnerhage får barna tettere oppfølging, men beholder fremdeles de samme rettighetene som I en større barnehage.

De små barnegruppene og nærhet til få voksenpersoner er en kvalitet. Det gjør at miljøet blir oversiktelig for barna, hvert enkelt barn blir godt kjent både med assistenten og de andre barna i gruppen og får en tidlig trygghetsfølelse. Slik er det også med foreldre.

Det å ha mulighet til å ta hensyn til hvert enkelt barn, og det med letthet kunne endre planer er noe familiebarnehagen værner om. Det å ha frihet til å velge hva man vil gjøre ut I fra signaler man fanger opp fra barn og foreldre. Den nye rammeplanen omhandler barns rettigheter til medvirkning til egen hverdag I barnehagen. Selv om avgjørelsen og ansvaret for det som skjer ligger hos de voksene.
Mikkelrev
Familiebarnehgage
tegning.jpg
50091199_1931855566909817_8958597134236516352_n.jpg
50327564_429510837587396_8701726564875763712_n (1).jpg